Kenweb Oplossings » Gr 7 Geskiedenis geskandeerde handboek

Gr 7 Geskiedenis geskandeerde handboek
Gr 7 Geskiedenis geskandeerde handboek 
Hierdie is 'n geskandeerde handboek wat nie meer deur die uitgewers versprei word nie. U sal 'n skakel (link) ontvang waarmee u dit van die internet kan aflaai. Dit word verskaf teen 'n internetdienskoste. Onder "Besonderhede" kan u sien hoe lank dit sal neem om af te laai.

Hierdie handboek is nodig vir die vak Geskiedenis Gr 7.

Titel: Geskiedenis 5 Skrywers: H A Lambrechts, J J Bester, J J Buys, J Fourie en A C Swanepoel. Aantal hoofstukke: 12. Aantal bladsye: 92.

Opgesomde inhoud: Algemene Geskiedenis: Die ou beskawings en Middeleeue. Ontwikkeling van skrif en boekdrukkuns. Ontwikkeling van wetenskapbeoefening. Ontwikkeling van landbou en nywerheid. Ontwikkeling van handel en verkeer. Ontstaan en verspreiding van die Christendom. Ontdekkingsreise: seeweg na die Ooste. Suid-Afrikaanse Geskiedenis 1600-1806: Suid-Afrika. Die ontwikkeling van die Kaapse binneland. Die laaste jare van die VOC aan die Kaap. Die Britse en Bataase bewind aan die Kaap.

Hierdie produk is ontwikkel vir Suid-Afrika se vorige, inhoudryke leerplanne. Vir voldoening aan uitkomsgebaseerde leerplanne (bv K2005) mag weglating, aanpassing of aanvulling nodig wees.

Besonderhede
 
Download Size 15.62MB
Download Time Less than 1 minute @ 1.8mbs [Change Connection Speed]
Produkkode 07GESH
Prys: R10.00

Keuses
 
Aantal 1 (hierdie produk kan van die internet afgelaai word)

Sit in trollie
        
Sit op wenslys
Epos hierdie bladsy
U eie naam: *
U eie eposadres: *
Ontvanger eposadres: *

Epos hierdie bladsy


Groter foto

 
Gebruikers aanlyn:  565 ongeregistreerde kliente, 1 geregistreerde kliente

Kopiereg © 1997-2020 Kenweb Oplossings